Δ.O.Y. KAΛAMAPIAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. KAΛAMAPIAΣ (Α-Β)

Emaildoy.kalamarias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕθν. Αντίστασης 110 -T.K. 551 34 Φοίνικας Θεσσαλονίκης
Προϊστάμενος/-η2313-333675
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2313-333656 (Προϊστ.)
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φυσ. Προσώπων2313-333648 έως 650, 333661 έως 662,
333664 έως 665, 333679
Φόροι Ακινήτων Φ.Π. – Ν.Π. – ΕΝΦΙΑ2313-333680, 333673 έως 674
Εισόδημα – Νομ. Προσώπων2313-333678
Κάτοικοι Εξωτερικού2313-333677
Κεφάλαιο – Γονικές – Δωρεές – Κληρονομιές2313-333635, 333637, 333645
Κεφάλαιο-ΦΜΑ2313-333640
Αυτοκίνητα2313-333668
Φ.Π.A. – Έμμεσοι Φόροι – Χαρτόσημο2313-333666 έως 667
Κ.Φ.Α.Σ.2313-333642, 333644 (Αυτοψίες)
Έσοδα2313-333629 (Προϊστ.)
Βεβαίωση2313-333631
Λογιστικό2313-333630
Ενημερότητες2313-333628
Επιστροφές – Διαγραφές2313-333643
Εκδότες – Οίκοθεν2313-333626
Διαχείριση – Ταμείο2313-333633
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-333657, 333675 (Προϊστ.)
Μητρώο2313-333658 έως 659, 333653
Εκπρόθεσμες Διακοπές2313-333652 έως 653
Τεχνική Διαχείριση2313-333641
Επιμελητής2313-333673
Γραμματεία2313-333646
Πρωτόκολλο2313-333647

Ενέργειες