Δ.O.Y. KAΛAMATAΣ (Α)

Δ.O.Y. KAΛAMATAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ και ΠΥΛΟΥ

Emaildoy.kalamatas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕυαγγελιστρίας 4 -T.K.241 31 Kαλαμάτα
Προϊστάμενος/-η27210-87619, 63601 & 27213-65501
Υποδιευθυντής/-τρια27210-82266 & 27213-66502
Έλεγχος27210-63602, 25343 & 27213-65503 (Επόπτης/-τρια),
27210-97201 έως 202, 63602, 63627 έως 628,
63640 έως 642, 63644 έως 645, 63647 έως 648, 63604,
& 27213-65538, 65544 έως 554, 65556 (Ελεγκτές Εισοδ.),
27213-65555, 65558 έως 559 (Ελεγκτές Κεφ.)
K.Φ.Α.Σ.27210-93923, 63621 έως 623 & 27213-65514 έως 519
Έσοδα27210-63618 & 27213-65520 (Προϊστ.),
27210-22669, 63615, 63617, 63619 έως 620
& 27213-65521 έως 523, 65528
Φορολογική Ενημερότητα27210-63612
Έξοδα27210-96448, 63606 έως 607 & 27213-65513
Ταμείο27210-63609 & 27213-65569
Τ.Π.Δ.27210-63610 έως 611 & 27213-65511
Διαχείριση27210-63608
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης27210-63641 & 27213-65540 (Προϊστ.), 27210-81996,
63613 έως 614, 63658 & 27213-65541 έως 543
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
με τους Φορολογουμένους
27210-63643 & 27213-65534 (Προϊστ.)
Εισόδημα27210-84444, 63657, 63616, 63649,
63653 έως 654, 63656 & 27213-65570 έως 576
Φ.Π.Α.27210-29557, 63635, 63637
Αυτοκίνητα27210-63636, 63651
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα27213-65535 έως 537
Κεφάλαιο27210-82222, 63630 έως 633
& 27213-65530 έως 531
Κεφάλαιο (Φ.Μ.Α.)27210-63628 & 27213-65529
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης27213-65510 (Προϊστ.)
Μητρώο27210-63626, 63624, 63634
& 27213-65505 έως 509
Επιμελητές27210-63603
Τεχνική Διαχείριση – SERVER27213-65565 έως 566
Γραμματεία27210-63600, 63661
Γραμματεία – Πρωτόκολλο27213-65533
Γ.Ε.Φ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ27633-60235
Γ.Ε.Φ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ27613-60770
Γ.Ε.Φ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ27243-60319
Γ.Ε.Φ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ27223-60211
Γ.Ε.Φ. ΠΥΛΟΥ27230-23894, 22371
Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ27613-60047

Ενέργειες