Δ.O.Y. KAPΔITΣAΣ (Α)

Δ.O.Y. KAPΔITΣAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ και ΣΟΦΑΔΩΝ

Emaildoy.karditsas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΑ. Παπανδρέου 22 -T.K.431 00 Kαρδίτσα
Προϊστάμενος/-η24410-23935 & 24413-54150
Υποδιευθυντής/-τρια25213-53142
Έλεγχος24410-22427 & 24413-54191 (Επόπτης/-τρια), 24410-71654, 25410,
22845 & 24413-54185, 54181, 54183, 54189 έως 190,
54187, 54174 έως 175, 54179, 54195
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης24410-23716 & 24413-54199 (Προϊστ.),
24413-54192, 54169 έως 170, 54172
έως 173, 54176 έως 177, 54198
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους24410-23313 & 24413-54133,
54143, 54163 (Προϊστ.)
Εισόδημα24410-28219
& 24413-54141 έως 143, 54147
Έσοδα24410-23360 (Προϊστ.), 24410-27465
& 24413-54125, 54127, 54130 έως 131,
54134 έως 135, 54137, 54139
Κ.Φ.Α.Σ.24410-75961 & 24413-54107, 54165
Kεφάλαιο24410-23313, 21578
& 24413-54113, 54117, 54133
Φ.Π.Α.24410-23936 & 24413-54163, 54196
Αυτοκίνητα24413-54104 έως 105
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24410-28981 & 24413-54102 (Προϊστ.)
Μητρώο24410-28981 & 24413-54103
T.Π. & Δ.24410-41279 & 24413-54109
Τράπεζα της Ελλάδος24410-21660
Πρωτόκολλο24410-22138 & 24413-54197
Γραμματεία24410-28734 & 24413-54148 έως 149
Τεχνική Διαχείριση24413-54111
Γ.Ε.Φ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ24453-50146

Ενέργειες