Δ.O.Y. KAPΠENHΣIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. KAPΠENHΣIOY (Α-Β)

Emaildoy.karpenisiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓ. Κονδύλη 14 & Αθ. Κυριαζή -T.K. 361 10 Kαρπενήσι
Προϊστάμενος/-η22373-52135
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους22373-52136 (Προϊστ.)
Εισόδημα – Κεφάλαιο22373-52138 έως 139
Φ.Π.Α. – Κ.Φ.Α.Σ.22373-52120, 52122
Αυτοκίνητα22373-52132, 52120, 52122
Έσοδα22373-52134 (Προϊστ.)
Επιστροφές – Διαγραφές22373-52126
Εκδοτήρια – Ενημερότητες22373-52127
Βεβαίωση22373-52126
Ταμείο – Διαχείριση22373-52124
Ταμείο Παρ. & Δανείων22373-52123
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22373-52121 (Προϊστ.)
Μητρώο – Τεχνική Διαχείριση22373-52118
Γραμματεία – Πρωτόκολλο22373-52100
Γραμματεία – Δαπάνες22373-52131

Ενέργειες