Δ.O.Y. KAΣTOPIAΣ (Α)

Δ.O.Y. KAΣTOPIAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Emaildoy.kastorias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚαραολή 10 – T.K. 521 00 Kαστοριά
Προϊστάμενος/-η24673-53201
Υποδιευθυντής/-τρια24673-53204
Έλεγχος24673-53203 (Προϊστ.), 53205 έως 206, 53209, 53222,
53244 έως 247, 53256 έως 257, 53262 έως 263, 53265
K.Φ.Α.Σ.24673-53221 (Εκπρόθεσμες Διακοπές), 53248, 53244
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης24673-53231 (Προϊστ.), 53208, 53215, 53230,
53239, 53249 έως 250, 53259
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους24673-53214 (Προϊστ.)
Εισόδημα24673-53211 έως 213, 53252 έως 253
Kεφάλαιο24673-53216 έως 217, 53254
Φ.Π.Α.24673-53229, 53255
Αυτοκίνητα24673-53219 έως 220
Έσοδα24673-53233 (Προϊστ.), 53226 (Επιστρ.)
53223 έως 225 (Διπλ.-Ενημ.), 53227 (Λογ.)
Ταμείο – Τ.Π. & Δ. – Παράβολα24673-53218
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24673-53280 (Προϊστ.)
Μητρώο24673-53210, 53243
Πρωτόκολλο24673-53242, 53251
Γραμματεία24673-53202
Τεχνική Διαχείριση24673-53210, 53242
Γ.Ε.Φ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ24673-51345
Γ.Ε.Φ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ24670-31538

Ενέργειες