Δ.O.Y. KATEPINHΣ (Α)

Δ.O.Y. KATEPINHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Β’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Emaildoy.katerinis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΧαντζόγλου 48 – T.K. 601 00 Kατερίνη
Προϊστάμενος/-η23513-53310
Υποδιευθυντής/-τρια23513-53311
Έλεγχος23513-53315 (Επόπτης/-τρια), 53316 έως 327,
53220 έως 226, 53357 έως 358
Κ.Φ.Α.Σ23513-53380, 53384, 53386
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23513-53390 (Προϊστ.), 53391 έως 398,
53258, 53297 έως 298, 53260 έως 264
Έσοδα23513-53340 (Προϊστ.), 53341 έως 351
Ταμείο23513-53352 έως 354
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους23513-53314 (Προϊστ.)
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα23513-53270 έως 281
Εισόδημα23513-53360 έως 371
Kεφάλαιο23513-53251 έως 254
Τ.Π.& Δ.23513-53356
Επιμελητές23513-53201, 53278
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23513-53330 (Προϊστ.)
Μητρώο23513-53331 έως 337
Τεχνικός Διαχειριστής23513-53304
Γραμματεία23513-53300 έως 302

Ενέργειες