Δ.O.Y. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (Α1)

Δ.O.Y. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (Α1)

Emaildoy.katoikonexoterikou@aade.gr, doykatex@aade.gr
ΔιεύθυνσηΜετσόβου 4 – T.K.106 82 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η210-8204604
Υποδιευθυντής/-τρια210-8204607
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης210-8204612 (Προϊστ.), 8204609 έως 612
Έσοδα210-8204605 (Προϊστ.)
Έσοδα – Υπάλληλοι210-8204613, 8204615, 8204617,
8204620,8204622
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους210-8204637 (Προϊστ.)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους –
Υπάλληλοι
210-8204617, 8204627, 8204631, 8204635,
8204638, 8204641, 8204646,8204603
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης210-8204629 (Προϊστ.)
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης –
Υπάλληλοι
210-8204606,8204616,8204628,
8204633, 8204648, 8204649
Έλεγχος210-8204608 (Προϊστ.)
Έλεγχος – Υπάλληλοι210-8204604, 8204607, 8204619,
8204625, 8204626, 8204639

Ενέργειες