Δ.O.Y. KABAΛAΣ (Α)

Δ.O.Y. KABAΛAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ, Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ και ΘΑΣΟΥ

Emaildoy.kavalas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕθν. Αντιστάσεως 20 (Διοικητήριο) – T.K. 651 10 Kαβάλα
Προϊστάμενος/-η2513-510110, 503297
Υποδιευθυντής/-τρια2513-510115, 503201
Έλεγχος2513-510131 & 503302 (Επόπτης/-τρια),
510156, 510150, 510154, 510149, 503247,
510145 έως 146, 503227 έως 231, 510128 &
503206 (Βεβαίωσης μετά τον έλεγχο)
Ε.Λ.Π.2513-510136, 503203
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2513-510241 & 503596 (Προϊστ.), 510221,
510211 έως 212, 510215, 503280 έως 283
Δικαστικό – Λήψης μέτρων2513-510217 έως 219, 510223,
510226, 503591 έως 592
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους2513-510133 & 503396 (Προϊστ.)
Εισόδημα2513-510228 έως 229, 510132, 510141,
510143, 503391 έως 392, 503394, 503290
Φ.Π.Α.2513-510101 έως 102, 503291 έως 292
Αυτοκίνητα2513-510124 έως 126, 503207, 503209
Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές –
Δωρεές – Μεταβιβάσεις
2513-510147, 510153, 503240, 503242
Κληρονομιές2513-510155, 503239, 503241, 503208
Έσοδα2513-503500 (Προϊστ.)
Διπλότυπα2513-510235, 510242, 503568 έως 569
Γραμμάτια Συμψηφισμού2513-510232 έως 233, 510240, 503500
Ταμείο2513-503594
Ενημερότητες & Λογιστικό2513-510121, 503205
Βεβαίωση – Έξοδα2513-510205, 510216, 503593
Παρακαταθηκών2513-510129, 503305
Έλεγχος2513-510129, 510204, 503309
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2513-510111, 503299 (Προϊστ.)
Μητρώο2513-510107 έως 109, 503294 έως 295, 503301
Γραμματεία2513-510113, 503200
Πρωτόκολλο2513-510116 έως 117, 503202
Τεχνική Διαχείριση2513-510117, 503201, 503299
Γ.Ε.Φ. ΘΑΣΟΥ25933-50142
Γ.Ε.Φ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ25923-50070
Γ.Ε.Φ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ25910-25752

Ενέργειες