Δ.O.Y. KEPKYPAΣ (Α)

Δ.O.Y. KEPKYPAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΠΑΞΩΝ

Emaildoy.kerkyras@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣαμαρά 13 – T.K. 491 00 Kέρκυρα
Προϊστάμενος/-η26610-21209 & 26613-63218
Υποδιευθυντής/-τρια26610-32975 & 26613-63227
Έλεγχος26610-30532 & 26613-63458 (Προϊστ.),
26610-49468, 49426, 49430, 48385, 48390
& 26613-63404 έως 406, 63417 έως 418, 63422,
63424 έως 425, 63457, 63459, 63434,
63436 έως 437, 63447 έως 448, 63455
K.Φ.Α.Σ.26610-33971 & 26613-63231, 63250, 63252
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26610-32977 & 26613-63210 (Προϊστ.),
26610-32885, 32977 & 26613-63205, 63214
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
με τους Φορολογουμένους
26610-30195 (Εισόδημα & Προϊστ.)
& 26613-63223 (Προϊστ.)
Εισόδημα26613-63222, 63224
Παρακρατούμενοι26613-63217, 63220 έως 221
Kεφάλαιο26610-28525, 32976 & 26613-63219, 63226
Φ.Π.A.26610-28589 & 26613-63215 έως 216
Έσοδα26610-30005 & 26613-63228 (Προϊστ.)
Ταμείο26613-63255
Λογιστικό-Επιστροφές-Διαγραφές26610-39712 & 26613-63229
Έξοδα26610-28451 & 26613-63230
Διαχείριση Υλικού26610-21077 & 26613-63225
Αυτοκίνητα26610-33871 & 26613-63209
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων26610-33875 & 26613-63256
Διοικητικής
& Μηχανογραφικής Υποστήριξης
26610-41442 (Μητρώο & Προϊστ.)
& 26613-63201 (Προϊστ.)
Μητρώο26613-63202 έως 204, 63206 έως 207,
26610-21036 & 26613-63212 (Έλεγχος Προληπτικός)
Γραμματεία – Πρωτόκολλο26610-39890 & 26613-63211, 63213
Τηλεφωνικό Κέντρο26613-63200
Γ.Ε.Φ. ΠΑΞΩΝ26620-32715

Ενέργειες