Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α1)

Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Emaildoy.kifisias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΑχαρνών 43 -145 61 Κηφισιά
Προϊστάμενος/-η210-6236690 & 213-1612179 έως 180
Ε.Λ.Π. (Κ.Β.Σ.)213-1612189, 1612187
Εισόδημα213-1612191 έως 195, 1612197
ΕΝΦΙΑ213-1612196, 1612188, 1612166
Κεφάλαιο213-1612154 (Προϊστ.), 210-8084889 & 213-1612155 έως 156
Φ.Π.A.213-1612130
Αυτοκίνητα213-1612164, 1612167
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης210-8084940 (Προϊστ.) & 213-1612106, 1612147 έως 153, 1612168, 1612178
Έσοδα213-1612162 (Προϊστ.), 1612114 έως 116, 1612157, 1612159 έως 161, 1612170
Έξοδα213-1612113,1612169
Ταμείο – Διαχείριση213-1612183
Μητρώο213-1612104, 1612176 έως 177, 1612181
Πρωτόκολλο213-1612173
Γραμματεία210-8014124 & 213-1612171 έως 172, 1612174

Ενέργειες