Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α)

Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Emaildoy.kifisias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΑχαρνών 43 -145 61 Κηφισιά
Προϊστάμενος/-η210-6236690 & 213-1612179 έως 180
Υποδιευθυντής/-τρια (Ελέγχου)210-6236190 & 213-1612141
Επόπτες210-8015552 & 213-1612138 (Α’), 213-1612137(Β’)
Έλεγχος210-8013856, 6233220
& 213-1612107 έως 108, 1612131 έως 133, 1612135 έως 136,
1612139 έως 140, 1612143, 1612145 έως 146, 1612188
Ε.Λ.Π. (Κ.Β.Σ.)213-1612189, 1612187
Εισόδημα213-1612191 έως 195, 1612197
ΕΝΦΙΑ213-1612196, 1612165 έως 166
Κεφάλαιο213-1612154 έως 156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1612106, 1612147 έως 153, 1612168, 1612178
Έσοδα213-1612114 έως 116, 1612157, 1612159 έως 162
Έξοδα213-1612113,1612169
Φ.Π.A.213-1612170
Αυτοκίνητα213-1612164, 1612167
Ταμείο – Διαχείριση213-1612185, 1612183
Μητρώο213-1612104, 1612176 έως 177, 1612181
Πρωτόκολλο213-1612175
Γραμματεία210-8014124 & 213-1612171 έως 174

Ενέργειες