Δ.O.Y. KIΛKIΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. KIΛKIΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ και ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Emaildoy.kilkis@aade.gr
Διεύθυνση21ης Iουνίου 50 -T.K. 611 00 Kιλκίς
Προϊστάμενος/-η23413-53726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους23413-53734 (Προϊστ.)
Εισόδημα23413-53723, 53725, 53758
ΕΝ.Φ.Ι.Α.23413-53724, 53759
Φ.Μ.Υ. – Παρακρατούμενοι23413-53724 έως 725
Αυτοκίνητα23413-53730 έως 731
Φ.Π.Α.23413-53732 έως 733
Kεφάλαιο23413-53736 έως 738
Κ.Φ.Α.Σ.23413-53735, 53739, 53763
Έσοδα23413-53717 (Προϊστ.), 53718
Επιστροφές23413-53719, 53755
Ενημερότητες23413-53720
Τ.Π. & Δ23413-53721
Ταμείο23413-53722
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23413-53727 (Προϊστ.)
Μητρώο23413-53728
Γραμματεία – Πρωτόκολλο23413-53701, 53757
Γ.Ε.Φ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ23433-50528

Ενέργειες