Δ.O.Y. KIΛKIΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. KIΛKIΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ και ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Emaildoy.kilkis@aade.gr
Διεύθυνση21ης Iουνίου 50 -T.K. 611 00 Kιλκίς
Προϊστάμενος/-η23413-53726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους23413-53734 (Προϊστ.)
Εισόδημα23413-53723 έως 724, 53758
ΕΝ.Φ.Ι.Α.23413-53725
Φ.Μ.Υ. – Παρακρατούμενοι23413-53759
Αυτοκίνητα23413-53731
Φ.Π.Α.23413-53730, 53760
Kεφάλαιο23413-53736 έως 738
Κ.Φ.Α.Σ.23413-53735, 53739, 53762 έως 763
Έσοδα23413-53717 (Προϊστ.),
53718 (Βεβαίωση), 53755 (Επιστροφές)
Έξοδα23413-53719
Ενημερότητες23413-53720
Τ.Π. & Δ23413-53721
Ταμείο23413-53722
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23413-53727 (Προϊστ.)
Μητρώο23413-53728, 53761
Γραμματεία – Πρωτόκολλο23413-53701, 53757
Γ.Ε.Φ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ23433-50519

Ενέργειες