Δ.O.Y. KYMHΣ (Β)

Δ.O.Y. KYMHΣ (Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Emaildoy.kymis@aade.gr
ΔιεύθυνσηT.K. 340 03 Kύμη
Προϊστάμενος/-η22223-51102
Εισόδημα22223-51104 έως 105, 51107
Κεφάλαιο22223-51120 έως 121, 51124
Φ.Π.Α22223-51112
Αυτοκίνητα22223-51110
Κ.Φ.Α.Σ22223-51111
Έσοδα – Βεβαίωση22223-51114
Επιστροφές – Διαγραφές22223-51115, 51113
Έξοδα22223-51118
Ενημερότητες – Διπλότυπα22223-51116 έως 117
Διαχείριση – Τ.Π.& Δ.22223-51125
Μητρώο22223-51109
Πρωτόκολλο22223-51108
Τεχνική Διαχείριση22223-51125
Τηλεφωνικό Κέντρο22223-51100 έως 101
Γ.Ε.Φ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ22240-25004

Ενέργειες