Δ.O.Y. KYMHΣ (Β)

Δ.O.Y. KYMHΣ (Β)

H Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Emaildoy.kymis@aade.gr
ΔιεύθυνσηT.K. 340 03 Kύμη
Προϊστάμενος/-η22223-51102
Εισόδημα22223-51104 έως 105
Κεφάλαιο22223-51124
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα – Κ.Φ.Α.Σ.22223-51104 έως 105
Έσοδα – Βεβαίωση – Έξοδα22223-51118
Επιστροφές – Διαγραφές22223-51116, 51125
Ενημερότητες – Διπλότυπα22223-51116
Διαχείριση – Τ.Π.& Δ. – Τεχνική Διαχείριση22223-51125
Μητρώο22223-51104 έως 105
Πρωτόκολλο22223-51108
Τηλεφωνικό Κέντρο22223-51100 έως 101
Γ.Ε.Φ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ22240-25004

Ενέργειες