Δ.O.Y. KΩ (Α-Β)

Δ.O.Y. KΩ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΩ, ΛΕΡΟΥ και ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Emaildoy.ko@aade.gr
ΔιεύθυνσηAλ. Διάκου 11 -T.K. 853 00 Kως
Προϊστάμενος/-η22420-20212 & 22423-61130
Εισόδημα22420-47381, 47388, 47402, 47384, 47407 έως 408
& 22423-61156, 61150, 61142, 61126, 61134, 61158
Φ.Π.Α – Παρακρατούμενοι22423-61144
Kεφάλαιο22420-47403 έως 404
& 22423-61124, 61136, 61138
Έσοδα – Ενημερότητες – Εκδότες22420-47401, 47385 έως 386, 47410
& 22423-61148, 61152, 61154
Λογιστικό – Βεβαίωση – Επιστροφές22423-61116, 61118, 61132, 61140
Μητρώο22420-27203 & 22423-61146, 61122
Αυτοκίνητα – Γραμματεία – Πρωτόκολλο22420-47405 έως 406 & 22423-61128
Διαχείριση – Τ.Π. & Δ.22420-47389, 47382 & 22423-61120
Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ22433-60200
Γ.Ε.Φ. ΛΕΡΟΥ22473-60218

Ενέργειες