Δ.O.Y. KΩ (Α-Β)

Δ.O.Y. KΩ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΩ, ΛΕΡΟΥ και ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Emaildoy.ko@aade.gr
ΔιεύθυνσηAλ. Διάκου 11 -T.K. 853 00 Kως
Προϊστάμενος/-η22423-61130
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22423-61150 (Προϊστ.), 61146 & 61158 (Δηλώσεις-Μισθωτήρια-Κάτ.Εξωτ.)
Φ.Π.Α. – Παρακρατούμενοι22423-61144 (& Δηλώσεις-Πλοία)
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα22423-61122
Κ.Φ.Α.Σ.22423-61132
Kεφάλαιο22423-61124, 61136, 61138
Έσοδα22423-61140 (Προϊστ.),
61152 & 61154 (Ενημερότητες–Εκδότες)
Λογιστικό – Βεβαίωση – Επιστροφές22423-61116, 61118
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22423-61128 (Προϊστ. & Μητρώο)
Γραμματεία22423-61156
Πρωτόκολλο22423-61142
Διαχείριση – Ταμείο- Τ.Π. & Δ.22423-61120
Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ22433-60200
Γ.Ε.Φ. ΛΕΡΟΥ22473-60218

Ενέργειες