Δ.O.Y. KOPINΘOY (Α)

Δ.O.Y. KOPINΘOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ και ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Emaildoy.korinthou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠατρών 83 – T.K. 20100 Kόρινθος
Προϊστάμενος/-η27410-40400
Υποδιευθυντής/-τρια27410-40495
Έλεγχος27410-40401 (Προϊστ.), 40402, 40404 έως 408,
40410 έως 411, 40416, 40418, 40420, 40486, 40498
Κ.Φ.Α.Σ.27410-40472, 40485
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους27410-40413 (Προϊστ.)
Εισόδημα27410-40417, 40431 έως 438
Φ.Π.Α.27410-40469 έως 470, 40493
Κεφάλαιο27410-40426, 40428 έως 429, 40490
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης27410-40480 (Προϊστ.), 40481, 40461,
40488, 40444 έως 445, 40442
Έσοδα27410-40465 (Προϊστ.), 40456 έως 458,
40460, 40462 έως 464
Έξοδα27410-40447, 40449
Αυτοκίνητα27410-40466, 40494
Τ.Π. & Δ27410-40452
Διαχειριστής27410-40454
Ταμείο27410-40478
Τράπεζα της Ελλάδος27410-23402
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης27410-40450 (Προϊστ.)
Μητρώο27410-40441, 40492
Γραμματεία – Πρωτόκολλο27410-40482 έως 484, 40439, 40497
Γ.Ε.Φ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ27430-30092
Γ.Ε.Φ. ΚΙΑΤΟΥ27423-60213
Γ.Ε.Φ. ΝΕΜΕΑΣ27460-20520
Γ.Ε.Φ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ27433-60320

Ενέργειες