Δ.O.Y. ΞANΘHΣ (Α)

Δ.O.Y. ΞANΘHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ ΞΑΝΘΗΣ

Emaildoy.xanthis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΜεσολογγίου 13 – T.K. 671 32 Ξάνθη
Προϊστάμενος/-η25413-53210
Υποδιευθυντής/-τρια25413-53103
Έλεγχος25413-53218 (Προϊστ.), 53258, 53145,
53147 έως 149, 53212 έως 213, 53215 έως 216
Κώδικας25413-53146
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης25413-53223 (Προϊστ.)
Τεχνική Διαχείριση25413-53123, 53243, 53224
Μητρώο25413-53224 έως 226
Γραμματεία25413-53227, 53250
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους25413-53236 (Προϊστ.)
Εισόδημα25413-53238 έως 239,53241 έως 244
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα25413-53220 έως 222
Κεφάλαιο25413-53246, 53248 έως 249, 53251
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης25413-53235 (Προϊστ.), 53228 έως 230, 53232,
53234, 53237, 53240, 53245, 53252
Έσοδα25413-53141 (Προϊστ.), 53123 έως 125,
53128 έως 53132, 53134. 53138, 53140
Διαχείριση25413-53134
Ταμείο25413-53137
Τ.Π. & Δανείων25413-53135

Ενέργειες