Δ.O.Y. ΛAΓKAΔA (Α-Β)

Δ.O.Y. ΛAΓKAΔA (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ και ΣΟΧΟΥ

Emaildoy.lagkada@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛουτρών 14 & Λαγκαδά 5 -T.K. 572 00 Λαγκαδάς
Προϊστάμενος/-η23943-31139
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους23943-31128 (Προϊστ.)
Εισόδημα23943-31124 έως 127, 31141 έως 142
Κεφάλαιο23943-31129
Κ.Φ.Α.Σ23943-31130
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα23943-31131 έως 133, 31144
Λογιστικό23943-31145
Επιστροφές23943-31135 έως 136
Έσοδα23943-31134 (Προϊστ.), 31137 έως 138
Ταμείο23943-31149
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23943-31161 (Προϊστ.)
Μητρώο23943-31146 έως 147, 31169
Πρωτόκολλο23943-31150

Ενέργειες