Δ.O.Y. ΛAMIAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΛAMIAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ και ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Emaildoy.lamias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚανάρη & Ανθήλης -T.K. 351 00 Λαμία
Προϊστάμενος/-η22313-52100
Υποδιευθυντής/-τρια22313-52101
Έλεγχος22313-52193 (Επόπτης/-τρια),
52103 έως 116
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22313-52182 (Προϊστ.)
Εισόδημα (Ε9-ΕΝΦΙΑ-Ε2)22313-52178 έως 52179, 52183
Παραλαβή Δηλώσεων Ε1 – Εκκαθαρίσεις – Επιστροφές22313-52180, 52183,52176
Φ.Π.Α22313-52167, 52169
Αυτοκίνητα22313-52164 έως166
Κεφάλαιο22313-52149 έως 152
Έσοδα22313-52144 (Προϊστ.)
Διπλότυπα22313-52157
Ενημερότητες22313-52146
Επιστροφές – Συμψηφισμοί22313-52139, 52142 έως 143, 52148
T.Π.& Δ.22313-52136, 52156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22313-52196 (Προϊστ.)
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές – Κατασχέσεις – Δεσμεύσεις22313-52194 έως 195, 52197 έως 198,
52189, 52192
Πλειστηριασμοί22313-52196
Αντικρούσεις-Προσφυγές22313-52172, 52177
K.Φ.Α.Σ52125,52127
Μητρώο22313-52160 (Προϊστ.), 52159, 52161 έως162
Γραμματεία – Πρωτόκολλο22313-52188, 52191, 52158
Γ.Ε.Φ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ22340-23298
Γ.Ε.Φ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ22330-89149
Γ.Ε.Φ. ΔΟΜΟΚΟΥ22320-23440
Γ.Ε.Φ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ22363-50218
Γ.Ε.Φ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ22380-24001

Ενέργειες