Δ.O.Y. ΛAPIΣAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΛAPIΣAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ, Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ και ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Emaildoy.larisas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΧατζημιχάλη 81 – T.K. 413 34 Φιλιππούπολη Λάρισας
Προϊστάμενος/-η2413-510137
Υποδιευθυντής/-τρια2413-510152
Επόπτες2413-510178 (Ελέγχου 1), 510149 (Ελέγχου 2)
Έλεγχος2413-510073, 510085, 510120, 510148,
510158, 510165 έως 167, 510173 έως 174,
510179, 510185 έως 186
Ε.Λ.Π.2413-510088
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2413-510145 (Προϊστ.), 510054, 510123,
510146, 510154 έως 157, 510170
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους2413-510169 (Προϊστ.)
Εισόδημα2413-510116 έως 118, 510121 έως 122,
510124 έως 510129, 510131
Kεφάλαιο – Μεταβιβάσεις Ακινήτων2413-510043, 510141, 510153
Κεφάλαιο – Δωρεές & Γονικές Παροχές2413-510159, 510161, 510163
Κεφάλαιο – Κληρονομιές2413-510160, 510162, 510164
Κεφάλαιο – Πιστοποιητικά2413-510184
Φ.Π.A.2413-510182 έως 183, 510187
Αυτοκίνητα2413-510147, 510150
Έσοδα2413-510095 (Προϊστ.)
Βεβαίωση2413-510077
Εκδότης2413-510080 (Διπλοτύπων), 510063
& 510079 (ΑΦΕ)
Επιστροφές – Διαγραφές2413-510080, 510082, 510086, 510093
Λογιστικό2413-510076
Ταμείο – Διαχείριση Υλικού2413-510060
Ταμείο Παρ/κών & Δανείων2413-510171 έως 172
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2413-510111(Προϊστ.)
Μητρώο2413-510132 έως 134, 510136, 510140
Πρωτόκολλο2413-510119, 510175, 510177
Γραμματεία2413-510135, 510176
Τεχνική Διαχείριση2413-510055, 510110, 510180
Επιμελητές2413-510143
Γ.Ε.Φ. ΑΓΙΑΣ24940-22120
Γ.Ε.Φ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ24930-22931
Γ.Ε.Φ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ24920-29064
Γ.Ε.Φ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ24913-50121

Ενέργειες