Δ.O.Y. ΛEYKAΔAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. ΛEYKAΔAΣ (Α-Β)

Emaildoy.lefkadas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΆγγελου Σικελιανού 1 -Τ.Κ. 31100 Λευκάδα
Προϊστάμενος/-η26450-23594 & 26453-62611
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26453-62630 (Προϊστ.)
Εισόδημα26453-62628, 62615, 62622, 62636)
Κεφάλαιο26453-62638, 62640
Φ.Π.A.26453-62644
Αυτοκίνητα26453-62635
Τ.Π. & Δ.26453-62643
Κ.Φ.Α.Σ.26453-62628
Έσοδα26453-62648 (Προϊστ.)
Επιστροφές – Διαγραφές26453-62623, 63627
Εκδοτήρια – Ενημερότητες – Βεβαίωση26453-62624
Λογιστικό26453-62619
Ταμείο – Διαχείριση26453-62617
Γραμματεία26453-62612
Πρωτόκολλο26453-62600
Τράπεζα της Ελλάδος26450-22588

Ενέργειες