Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ (Α)

Emaildoy.livadeias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣοφοκλέους 17 – T.K. 321 00 Λιβαδειά
Προϊστάμενος/-η22610-28505 & 22613-52316
Υποδιευθυντής/-τρια22610-22818 & 22613-52327
Έλεγχος22610-29539 & 22613-52328 (Επόπτης/-τρια),
22610-80473 & 22613-52331 έως 333, 52336, 52360 έως 361
Εισόδημα22610-22092 & 22613-52341 έως 342, 52344
Kεφάλαιο22610-24009 & 22613-52317 έως 319
Φ.Π.A.22610-25794 & 22613-52342, 52345
Αυτοκίνητα22610-22092 & 22613-52345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22610-22253, 27906
& 22613-52304, 52325 έως 326, 52365, 52367, 52369, 52371
Κ.Φ.Α.Σ.22610-27493 & 22613-52322 έως 324
Έσοδα22610-20894 & 22613-52301 (Προϊστ.), 52313
Εκδότες22613-52311
Ενημερότητες22613-52312
Λογιστικό22613-52309
Επιστροφές22613-52302
Ταμείο22613-52370
Ταμείο Παρ. & Δανείων22610-25684 & 22613-52370
Τράπεζα Ελλάδος22610-28664
Mητρώο22610-25513 & 22613-52339 έως 340
Πρωτόκολλο22613-52315
Γραμματεία22613-52321

Ενέργειες