Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ (Α)

Emaildoy.livadeias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣοφοκλέους 17 – T.K. 321 00 Λιβαδειά
Προϊστάμενος/-η22610-28505 & 22613-52316
Υποδιευθυντής/-τρια22613-52327
Έλεγχος22610-29539 & 22613-52328 (Επόπτης/-τρια),
22610-80473, 22818 & 22613-52332 έως333
Εισόδημα22610-22092 & 22613-52344, 52346, 52336 (Παρ/νοι Φόροι)
Kεφάλαιο22610-24009, 22613-52317 (Δωρεές)
& 52318 (ΦΜΑ) & 52321 (Κληρονομιές)
Φ.Π.A.22610-25794 & 22613-52341 έως 342
Αυτοκίνητα22610-22848 & 22613-52347
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22610-22253, 27906 & 22613-52307
Κ.Φ.Α.Σ.22610-27493 & 22613-52322 έως324
Έσοδα22610-20894 & 22613-52304 (Προϊστ.),
22610-23923 & 22613-52301
Εκδότες22613-52311
Ενημερότητες22613-52312
Λογιστικό22613-52309
Επιστροφές22613-52302 έως 303
Ταμείο22610-24542 & 22613-52313
Ταμείο Παρ.& Δανείων22610-25684
Τράπεζα Ελλάδος22610-28664
Mητρώο22610-25513 & 22613-52339 έως 340
Πρωτόκολλο22610-28412 & 22613-52325
Γραμματεία22610-28505 & 22613-52315

Ενέργειες