Δ.O.Y. MEΣOΛOΓΓIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. MEΣOΛOΓΓIOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Emaildoy.mesolongiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛιμάνι Μεσολογγίου – T.K. 302 00 Mεσολόγγι
Προϊστάμενος/-η26313-63601
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26313-63620 (Προϊστ.)
Εισόδημα26313-63627, 63631 έως 632,
63634 έως 635, 63662
Εισόδημα (Έλεγχος)26313-63608, 63618, 63613, 63616, 63623
Φ.Π.Α.26313-63622, 63633
Αυτοκίνητα26313-63637, 63652
Κεφάλαιο26313-63628 έως 630
Κ.Φ.Α.Σ.26313-63609
Έσοδα26313-63645 (Προϊστ.), 63610, 63640, 63642,
63644, 63647, 63650, 63654
Έξοδα26313-63656
Τ.Π. & Δανείων26313-63655
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26313-63624 (Προϊστ.)
Μητρώο26313-63607, 63625
Τεχνική Διαχείριση26313-63625
Πρωτόκολλο26313-63605
Γραμματεία26310-50214 & 26313-63617
Γ.Ε.Φ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ26340-38255 έως 256

Ενέργειες