Δ.O.Y. MYTIΛHNHΣ (Α)

Δ.O.Y. MYTIΛHNHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ και ΛΗΜΝΟΥ

Emaildoy.mytilinis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚουντουριώτου 87 – T.K. 811 00 Μυτιλήνη
Προϊστάμενος/-η22513-53137
Υποδιευθυντής/-τρια22513-53144
Έλεγχος22513-53139 (Προϊστ.), 53140 έως 143, 53147 έως 149, 53165, 53173 έως 174
Έλεγχος Κεφαλαίου22513-53167 έως 169
Κ.Φ.Α.Σ.22513-53104, 53106
Εισόδημα22513-53126 έως 131
Kεφάλαιο22513-53132 έως 134
Φ.Π.A.22513-53108 έως 110, 53146
Αυτοκίνητα22513-53111
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22513-53112 έως 113, 53172
Έσοδα22513-53118 έως 119, 53115 έως 116, 53121
Επιστροφές22513-53114
Λογιστικό22513-53120
Ταμείο22513-53171
Έξοδα22513-53123 έως 124, 53170
Διαχείριση – Τ.Π. & Δ.22513-53171
Mητρώο22513-53101 έως 103
Πρωτόκολλο22513-53100, 53135 έως 136
Γραμματεία22513-53138
Τεχνική Διαχείριση22513-53125
Server22513-53199
Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ22533-50208
Γ.Ε.Φ. ΛΗΜΝΟΥ22543-51129 έως 133
Γ.Ε.Φ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ22523-50112

Ενέργειες