Δ.O.Y. NEΩN MOYΔANIΩN (Α-Β)

Δ.O.Y. NEΩN MOYΔANIΩN (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ και ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Emaildoy.neon-moudanion@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚουτσαντώνη 12 – T.K. 632 00 N. Mουδανιά Χαλκιδικής
Προϊστάμενος/-η23733-51122
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους23733-51145 (Προϊστ.)
Εισόδημα23733-51123, 51126 έως 127
Κεφάλαιο23733-51135 έως 136
Φ.Π.Α.23733-51119, 51134
Αυτοκίνητα- Κ.Φ.Α.Σ.23733-51101 έως 102
Έσοδα23733-51108 (Προϊστ.)
Λογιστικό23733-51109
Βεβαίωση23733-51107
Επιστροφές23733-51113 έως 114
Ενημερότητες – Εκδοτήριο23733-51109, 51105 έως 106, 51143
Διαχείριση – Τ.Π. & Δ.23733-51111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23733-51133 (Προϊστ.)
Μητρώο23733-51147
Πρωτόκολλο23733-51140, 51138
Γραμματεία – Τεχνική Υποστήριξη23733-51121
Γ.Ε.Φ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ23743-50301

Ενέργειες