Δ.O.Y. NIKAIAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. NIKAIAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Emaildoy.nikaias@aade.gr
ΔιεύθυνσηΘεσπιέων 62- T.K. 181 20 Κορυδαλλός
Προϊστάμενος/-η210-4972894
Έσοδα210-4972894 (Προϊστ.), 4972701, 4944620
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους210-4943995 (Προϊστ.)
Εισόδημα210-4959127, 4945514
Kεφάλαιο210-4959636
Φ.Π.Α.210-4944238
Κ.Φ.Α.Σ.210-4976527
Ταμείο210-4944645
Μητρώο210-4962692
Γραμματεία210-4945584

Ενέργειες