Δ.O.Y. OPEΣTIAΔAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. OPEΣTIAΔAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Emaildoy.orestiadas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΙπποκράτους 30 – T.K. 682 00 Oρεστιάδα
Προϊστάμενος/-η25520-21200 & 25523-51100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους25520-21220 & 25523-51144
Εισόδημα25520-21221 έως 222, 21231,
& 25523-51137 έως 139
Κεφάλαιο25520-21205 έως 208
& 25523-51136, 51140, 51146
Φ.Π.Α25520-21236 & 25523-51123
Αυτοκίνητα25520-21235 & 25523-51125
Κ.Φ.Α.Σ.25520-21223, 21203 & 25523-51133
Έσοδα25520-21230, 21212 έως 219
& 25523-51130, 51121 έως 122, 51129
Τ.Π. & Δ.25520-21226 & 25523-51131
Ταμείο25520-21225 & 25523-51131
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης25520-21227 & 25523-51127
Μητρώο25520-21228 έως 229 & 25523-51126
Τράπεζα της Ελλάδος25520-29082
Γραμματεία25520-21201 & 25523-51141
SERVER25520-21202

Ενέργειες