Δ.O.Y. ΠAΛΛHNHΣ (Α)

Δ.O.Y. ΠAΛΛHNHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΑΝΔΡΟΥ

Emaildoy.pallinis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕθνικής Αντιστάσεως 43 -T.K. 153 02 Παλλήνη
Προϊστάμενος/-η210-6666917, 213-2106425
Υποδιευθυντής/-τρια213-2106496
Έλεγχος213-2106497 (Επόπτης/-τρια Α1),
2106403 (Επόπτης/-τρια Α2),
2106404 έως 405, 2106409, 2106411 έως 412,
2106423, 2106434 έως 439,2106441,
2106444 έως 446, 2106449, 2106477, 2106492
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-2106455 (Προϊστ.)
Δικαστικό – Γραφείο Ληξιπρόθεσμων213-2106414 έως 416, 2106418,2106452,
2106485 έως 486, 2106493
Νομική Υποστήριξη213-2106448, 2106489, 2106494 έως 495
Δικαστικό – Πληροφορίες – Συναλλαγή213-2106450
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-2106460 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-2106428, 2106481 έως 484
Αυτοκίνητα – Φ.Π.Α.213-2106456 έως 459
Κεφάλαιο213-2106453, 2106474, 2106490
ΕΝΦΙΑ – Ε9213-2106406
Έσοδα213-2106408 (Προϊστ.), 2106463 έως 468
Επιστροφές – Διαγραφές213-2106413, 2106476
Λογιστικό213-2106407, 2106426
Ταμείο213-2106421
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-2106419 (Προϊστ.)
Μητρώο213-2106432, 2106478
Γραμματεία213-2106429
Διατάκτης213-2106479
Πρωτόκολλο213-2106420, 2106430 έως 431
Γ.Ε.Φ. ΑΝΔΡΟΥ22820-25211 & 22823-60226

Ενέργειες