Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α)

Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ ΠEIPAIA (A’, B’), Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΗΛΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΥΔΡΑΣ και ΣΠΕΤΣΩΝ

Emaildoy.a-peiraia@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚέκροπος 3 & Αλιπέδου – Τ.Κ.185 31 Πειραιάς
Προϊστάμενος/-η213-2102758
Υποδιευθυντής/-τρια213-2102759
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-2102730 (Προϊστ.), 2102733
& 2102773 έως 779 (Διοικητική εκτέλεση),
2102729 & 2102731 έως 732 (Ένδικα μέσα )
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία213-2102748 (Προϊστ.)
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία-Κ.Φ.Α.Σ.213-2102709 έως 710
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία-Ελεγκτές213-2102750 έως 757
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία213-2102749 (Προϊστ.)
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία-Ελεγκτές213-2102769, 2102783 έως 791
Έσοδα213-2102717 (Προϊστ.)
Διπλότυπα213-2102725 έως 726
Ενημερότητες213-2102720
Βεβαίωση213-2102721
Λογιστικό213-2102718
Επιστροφές213-2102719
Ταμείο213-2102722
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους213-2102743 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-2102742, 2102744 έως 746,
2102771 έως 772
Kεφάλαιο213-2102736 έως 738
Αυτοκίνητα213-2102735
Φ.Π.A.213-2102764
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-2102739 (Προϊστ.)
Μητρώο213-2102740
Τεχνική Διαχείριση213-2102728
Πρωτόκολλο – Επιμελητές213-2102761
Γ.Ε.Φ. ΑΙΓΙΝΑΣ22973-20222
Γ.Ε.Φ. ΚΥΘΗΡΩΝ27360-37011
Γ.Ε.Φ. ΠΟΡΟΥ22980-26085
Γ.Ε.Φ. ΣΠΕΤΣΩΝ22980-72588
Γ.Ε.Φ. ΥΔΡΑΣ22980-52410

Ενέργειες