Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α1)

Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ ΠEIPAIA (A’, B’), Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΗΛΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΥΔΡΑΣ και ΣΠΕΤΣΩΝ

Emaildoy.a-peiraia@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚέκροπος 3 & Αλιπέδου – Τ.Κ.185 31 Πειραιάς
Προϊστάμενος/-η213-2102758
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-2102731 (Προϊστ.), 2102729 έως 730,
2102733, 2102776 έως 777,
2102773 έως 774, 2102768
Έσοδα213-2102717 (Προϊστ.)
Διπλότυπα213-2102725 έως 726
Ενημερότητες213-2102720
Βεβαίωση213-2102721
Λογιστικό213-2102718
Επιστροφές213-2102719
Ταμείο213-2102722
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους213-2102743 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-2102742, 2102744 έως 746,
2102771 έως 772
Kεφάλαιο213-2102736 έως 737, 2102745
Αυτοκίνητα213-2102735
Φ.Π.A213-2102734
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-2102739 (Προϊστ.)
Μητρώο213-2102740
Τεχνική Διαχείριση213-2102715
Πρωτόκολλο – Επιμελητές213-2102761
Γ.Ε.Φ. ΑΙΓΙΝΑΣ22973-20222
Γ.Ε.Φ. ΚΥΘΗΡΩΝ27360-37011
Γ.Ε.Φ. ΠΟΡΟΥ22980-26085
Γ.Ε.Φ. ΣΠΕΤΣΩΝ22980-72588
Γ.Ε.Φ. ΥΔΡΑΣ22980-52410

Ενέργειες