Δ.O.Y. ΠEPIΣTEPIOY (Α)

Δ.O.Y. ΠEPIΣTEPIOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. A’ ΠEPIΣTEPIOY, Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Emaildoy.peristeriou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΤζων Κένεντυ 146 & Αιγαίου 31 – T.K. 121 36 Περιστέρι
Προϊστάμενος/-η210-5720541
Εισόδημα210-5739353 & 213-1609730 έως 734)
Kεφάλαιο210-5763100 & 213-1609717
Φ.Π.Α.210-5776500 & 213-1609716, 1609728
Κ.Φ.Α.Σ. – Mητρώο210-5711259 & 213-1609714
Έσοδα210-5775081 & 213-1609722 έως 726
Ταμείο – Διαχείριση210-5775892 & 213-1609719
Επιμελητές210-5736595
Γραμματεία – Πρωτόκολλο210-5711251

Ενέργειες