Δ.O.Y. ΠOΛYΓYPOY (Α)

Δ.O.Y. ΠOΛYΓYPOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και ΑΡΝΑΙΑΣ

Emaildoy.polygyrou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΧαρ. Τρικούπη 33,T.K. 631 00 Πολύγυρος
Προϊστάμενος/-η23713-52101
Υποδιευθυντής/-τρια23713-52102
Έλεγχος23713-52134 έως 138, 52122, 52125, 52115, 52127
Κ.Φ.Α.Σ.23713-52132 έως 133
Εισόδημα23713-52112, 52114, 52116
Kεφάλαιο23713-52105 έως 107, 52139
Φ.Π.Α23713-52117 έως 118
Αυτοκίνητα23713-52111
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23713-52120 έως 121, 52123 έως 124
Έσοδα23713-52126, 52128 έως 130
Ταμείο – Διαχείριση – Τ.Π. & Δ.23710-22265
Μητρώο23713-52109 έως 110, 52113
Γραμματεία – Τεχνική Διαχείριση23713-52108
Πρωτόκολλο23713-52103
Γ.Ε.Φ. ΑΡΝΑΙΑΣ23713-52103

Ενέργειες