Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Emaildoy.prevezas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠολυτεχνείου 15, Πρέβεζα – T.K. 481 00
Προϊστάμενος/-η26820-22243 & 26823-62300
Υποδιευθυντής/-τρια26820-61105 & 26823-62321
Έλεγχος26820-22745 & 26823-62329 (Επόπτης/-τρια),
26820-27888, 22301, 29895
& 26823-62322 έως 323, 62354,
62369, 62320, 62352, 62357,
62332 έως 333, 62347, 62361, 62364
K.Φ.Α.Σ.26820-22247 & 26823-62349
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26823-62348 (Προϊστ.), 26820-61102, 22483
& 26823-62341, 62328, 62363,
62324, 62366 έως 367
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26823-62353 (Προϊστ.)
Εισόδημα & Aκιν. Περιουσίας26820-22863
Εισόδημα26823-62325 έως 327, 62362
Kεφάλαιο26820-29835 & 26823-62342, 62340,
62346, 62344, 62351
Αυτοκίνητα26820-61104 & 26823-62355
Φ.Π.A.26823-62350
Έσοδα26823-62338 (Προϊστ.), 26820-29832
Βεβαίωση26823-62334
Εκδοτήρια26823-62331, 62371
Ταμείο26820-61103 & 26823-62330
Διαχείριση – T.Π. & Δ.26820-29831
Διαχείριση26823-62337
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26823-62339 (Προϊστ.)
Μητρώο26820-29285 & 26823-62358, 62335
Γραμματεία26820-21351 & 26823-62345, 62360
Τεχνική Διαχείριση26820-61092 & 26823-62336
Γ.Ε.Φ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ26840-29169
Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΓΑΣ26843-60202
Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ26830-29177

Ενέργειες