Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Emaildoy.prevezas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠολυτεχνείου 15, Πρέβεζα – T.K. 481 00
Προϊστάμενος/-η26820-22243 & 26823-62300
Υποδιευθυντής/-τρια26823-62329
Έλεγχος26823-62321 (Επόπτης/-τρια),
62322 έως 323, 62354, 62361, 62364, 62369
K.Φ.Α.Σ.26823-62349
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26823-62348 (Προϊστ.),
62377 έως 378, 62366 έως 368, 62324,
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26823-62353 (Προϊστ.)
Εισόδημα26823-62326 έως 327, 62362, 62375
Φ.Π.A. & Εμμέσων φόρων26823-62350 έως 351
Αυτοκίνητα26823-62355
Kεφάλαιο26823-62342, 62344, 62346
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26823-62339 (Προϊστ.)
Μητρώο26823-62358, 62335
Έσοδα26823-62338 (Προϊστ.), 62331, 62371, 62347
Ταμείο26823-62330
Διαχείριση – T.Π. & Δ.26823-62337
Έξοδα26823-62334
Γραμματεία26823-62345, 62360
Τεχνική Διαχείριση26823-62336
Γ.Ε.Φ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ26843-60319
Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΓΑΣ26843-60216
Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ26830-29177

Ενέργειες