Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β)

Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

EmailΚηφισίας 160, T.K.154 10 Ν. Ψυχικό
Διεύθυνσηdoy.psychikou@aade.gr
Προϊστάμενος/-η210-6713000 & 213-1614354
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1614350 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1614330, 1614326, 1614324, 1614340,
1614328, 1614338 (Παρακρατούμενοι)
Φ.Α.Π. – ΕΝ.Φ.Ι.Α.213-1614344, 1614342
Kεφάλαιο213-1614335 έως 336
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα213-1614388, 1614349
Κ.Φ.Α.Σ.213-1614327
Έσοδα213-1614313 (Προϊστ.)
Επιστροφές213-1614314 έως 315
Ενημερότητες213-1614360
Βεβαίωση213-1614309 έως 310
Λογιστικό213-1614307, 1614311
Ταμείο213-1614323
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1614391 (Προϊστ.)
Μητρώο213-1614334, 1614359
Πρωτόκολλο213-1614321
Γραμματεία210-6777555 & 213-1614352

Ενέργειες