Δ.O.Y. POΔOY (Α)

Δ.O.Y. POΔOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Emaildoy.rodou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓ. Μαύρου 2, Ζέφυρος – T.K. 851 00 Pόδος
Προϊστάμενος/-η22410-20855 & 22413-63401
Υποδιευθυντής/-τρια22410-37545 & 22413-63305
Έλεγχος22410-25620 (Επόπτης Α1)
& 22413-63331 (Επόπτης Α2), 63402
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22410-25441 & 22413-63450 έως 458
Φ.Μ.Υ.22413-63451
Kεφάλαιο – Κληρονομιές22410-32129
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα22410-76786
Έσοδα – Ενημερότητες – Έξοδα22410-22231 & 22413-63363
Βεβαιώσεις – Εκδότες22413-63338
Επιστροφές22410-34580 & 22413-63361
Ταμείο – Τ.Π. & Δ.22410-33873 & 22413-63340
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22410-23852 & 22413-63315 έως 320
Κ.Φ.Α.Σ.22410-32203 & 22413-63416
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22413-63430 έως 432, 63438
Πρωτόκολλο – Γραμματεία22410-26307 & 22413-63436 έως 437

Ενέργειες