Δ.O.Y. ΣAMOY (Α-Β)

Δ.O.Y. ΣAMOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Emaildoy.samou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠυθαγόρα 5 – T.K. 831 00 Σάμος
Προϊστάμενος/-η22730-27357 & 22733-53217 έως 218
Τηλεφωνικό Κέντρο22730-27431, 80166, 27436, 22775
Εισόδημα22733-53220 έως 223
Κεφάλαιο22733-53226, 53228
Φ.Π.Α.22730-27231
Αυτοκίνητα22733-53243
Ταμείο22730-22881 & 22733-53231
Λογιστικό22733-53233 έως 234
Έσοδα22733-53235 έως 239
Κ.Φ.Α.Σ.22733-53240 έως 242
Μητρώο22733-53224 έως 225
Γραμματεία22733-53219
Γ.Ε.Φ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ22750-22361, 22489
Γ.Ε.Φ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ22733-50854, 50853

Ενέργειες