Δ.O.Y. ΣΠAPTHΣ (Α)

Δ.O.Y. ΣΠAPTHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, ΜΟΛΑΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ και ΚΡΟΚΕΩΝ

Emaildoy.spartis@aade.gr
ΔιεύθυνσηMενελάου 74 – T.K. 231 00 Σπάρτη
Προϊστάμενος/-η27310-20078 & 27313-62101
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους27310-23112 & 27313-62153 (Προϊστ.)
Εισόδημα27310-29675
& 27313-62128, 62120 έως 122
Κεφάλαιο27310-26534 & 27313-62130 έως 131,
62141 (Κληρονομιές), 62143 (Μεταβιβάσεις)
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα27310-24070
Αυτοκίνητα27313-62115
Φ.Π.A27313-62117, 62113 έως 114
K.Φ.Α.Σ.27313-62156 έως 157
Έσοδα27310-26589, 27313-62111 (Προϊστ.)
Επιστροφές27313-62149
Λογιστικό27313-62109
Ενημερότητες27313-62110
Ταμείο27313-62107, 62119
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης27310-27331, 27313-62156 (Προϊστ.),
27313-62145 (Προσφυγές), 62157 (Ρυθμίσεις)
Ποινικών Μέτρων27313-62112, 62118, 62154
Έλεγχος27310-26570 & 27313-62151 (Προϊστ.),
27310-20578, 24189, 29474
& 27313-62136 έως 139, 62104, 62108, 62145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης27310-29581 & 27313-62124 (Προϊστ.)
Μητρώο27313-62129
Γραμματεία27310-27423 & 27313-62146
Πρωτόκολλο27313-62147 έως 148

Ενέργειες