Δ.O.Y. ΣYPOY (Α)

Δ.O.Y. ΣYPOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ και ΤΗΝΟΥ

Emaildoy.syrou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΝ. Μανδηλαρά 31 – T.K. 841 00 Eρμούπολη
Προϊστάμενος/-η22810-82411, 79701 & 22813-62126
Υποδιευθυντής/-τρια22810-79734 & 22813-62117
Έλεγχος22810-79713 (Προϊστ.), 79714 έως 719
& 22813-62118 έως 123
Κ.Φ.Α.Σ.22810-79702 έως 703, 79705 & 22813-62129 έως 130
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22810-79737(Προϊστ.), 79712, 79735 έως 736, 79738 έως 739
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με
τους Φορολογουμένους
22810-79720 έως 724
& 22813-62131, 62134 έως 135, 62124 έως 125
Έσοδα22810-79728 έως 731 & 22813-62132 έως 133
Διαχείριση22810-79732 έως 733
Τράπεζα της Ελλάδος22810-79725
Μητρώο22810-79706 έως 707 & 22813-62127 έως 128
Επιμελητές22810-79711
Γραμματεία-Πρωτόκολλο22810-79700 & 22813-62100

Ενέργειες