Δ.O.Y. ΘHBΩΝ (Α-Β)

Δ.O.Y. ΘHBΩΝ (Α-Β)

Emaildoy.thivon@aade.gr
ΔιεύθυνσηEπαμεινώνδα 11- T.K. 322 00 Θήβα
Προϊστάμενος/-η22620-24902 & 22623-52222
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους22623-52222 έως 223 (Προϊστ.)
Εισόδημα22623-52218, 52223 έως 224, 52216
Αυτοκίνητα22623-52217
Φ.Π.Α. – Τελών & Ε.Φ./Ε.Λ.Π.22623-52215
Κεφάλαιο22623-52223 & 52218 (ΕΝΦΙΑ),
52220 έως221 (Κληρονομιές-Δωρεές-Γον.Παροχ.)
Έσοδα22623-52241 (Προϊστ.)
Ενημερότητες – Συμψηφισμοί22623-52235 έως 236
Επιστροφές- Συμψηφισμοί – Διαγραφές22623-52242 έως 243
Βεβαίωση22623-52240
Λογιστικό22623-52239
Ταμείο – Διαχείριση -Ταμείο Παρακ. & Δανείων22620-26470
Τράπεζα της Ελλάδος22620-27770
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22623-52225 (Προϊστ.)
Μητρώο22623-52226, 52228
Πρωτόκολλο22623-52232
Γραμματεία22623-52231

Ενέργειες