Δ.O.Y. TPIKAΛΩN (Α)

Δ.O.Y. TPIKAΛΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ και ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Emaildoy.trikalon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚολοκοτρώνη & Πτολεμαίου -T.K. 421 00 Τρίκαλα
Προϊστάμενος/-η24313-53603
Υποδιευθυντής/-τρια24313-53602
Έλεγχος24313-53604 (Επόπτης/-τρια), 53626, 53636,
53640 έως 641, 53643 έως 644,
53646, 53661, 53696
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους24313-53610 (Προϊστ.)
Εισόδημα24313-53627 έως 632, 53634 έως 635
Φ.Π.Α.24313-53642, 53647
Αυτοκίνητα24313-53649 εώς 650
Κεφάλαιο24313-53651, 53654 έως 655, 53657
Έσοδα24313-53673 (Προϊστ.), 53685 έως 687,
53672, 53687 έως 689, 53698,
53695, 53674 έως 675
Κ.Φ.Α.Σ24313-53637, 53639
Επιστροφές24313-53685 έως 686, 53689
Βεβαίωση24313-53687
Ενημερότητες24313-53688
Λογιστικό24313-53674 έως 675
Διπλότυπα24313-53698, 53695
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης24313-53671 (Προϊστ.), 53664,
53676 έως 678, 53680, 53690 έως 693
Διαχείριση – T.Π. & Δ.24313-53658 έως 659
Ταμείο24313-53668
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24313-53621 (Προϊστ.)
Μητρώο24313-53611, 53625
Τεχνική Διαχείριση24313-53612
Γραμματεία24313-53624, 53618
Πρωτόκολλο24313-53600, 53607 έως 608
Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ24320-78416

Ενέργειες