Δ.O.Y. TPIΠOΛHΣ (Α)

Δ.O.Y. TPIΠOΛHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Emaildoy.tripolis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΝαυπλίου 50 – T.K. 221 32 Tρίπολη
Προϊστάμενος/-η2713-610600
Υποδιευθυντής/-τρια2713-641684
Έλεγχος2713-610681 (Επόπτης/-τρια),
610655 έως 656, 610622, 610659 έως 663,
610635 έως 636, 610686
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2713-610649 (Προϊστ.)
Εισόδημα2713-610651 έως 654, 610678
Kεφάλαιο2713-610638 έως 640, 610672
Φ.Π.A.2713-610643 έως 645
Αυτοκίνητα2713-610641 έως 642
Κ.Φ.Α.Σ2713-610637, 610670
Έσοδα2713-610616 (Προϊστ.),
610618 έως 620, 610623, 610627,
610631, 610664, 610667, 610669
Ταμείο2713-610621
Τ.Π.& Δ.2713-610628
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2713-610679 (Προϊστ.),
610624 έως 626, 610657, 610630, 610682
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2713-610648 (Προϊστ.)
Μητρώο2713-610646 έως 647
Γραμματεία2713-610633
Πρωτόκολλο2713-610632, 610634

Ενέργειες