Δ.O.Y. BOΛOY (Α)

Δ.O.Y. BOΛOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΒΟΛΟΥ, Β’ ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ και ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Emaildoy.volou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓ. Ξενοφώντος 1 – T.K. 383 33 Bόλος
Προϊστάμενος/-η24213-54113
Υποδιευθυντής/-τρια24213-54129
Έλεγχος24213-54131(Επόπτης/-τρια Α1)
& 54124 (Επόπτης/-τρια Α2)
Έλεγχος-Τμήμα Α124213-54116 έως 117, 54119, 54132,
54144, 54157, 54164
Έλεγχος-Τμήμα Α224213-54109 έως 110, 54114, 54128, 54137,
54152, 54154 έως 156, 54162,54107, 54174
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης24210-54140 (Προϊστ.), 24210-39196
& 24213-54108, 54104 έως 105, 54161,
54125 έως 126, 54135 έως 136, 54163,
54138 έως 139, 54141 έως 143, 54158 έως 159
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογουμένους
24213-54326 (Προϊστ.)
Εισόδημα24213-54328 έως 336
Φ.Π.Α.24213-54323 έως 325, 54343
Αυτοκίνητα24213-54322
Kεφάλαιο24213-54315 έως 319
Έσοδα24210-39212 & 24213-54312 (Προϊστ.)
Διαγραφές – Επιστροφές24213-54301 έως 305
Έξοδα24213-54344 έως 345
Είσπραξη24213-54307 έως 308
Βεβαίωση24213-54310 έως 311
Ενημερότητες24213-54309
Παρακαταθηκών24213-54306
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24213-54338 (Προϊστ.)
Mητρώο24213-54339, 54342
Πρωτόκολλο24213-54112, 54121
Γραμματεία24213-54111
Τεχνική Υποστήριξη24213-54130, 54147
Γ.Ε.Φ. ΑΛΜΥΡΟΥ24220-21181
Γ.Ε.Φ. ΣΚΙΑΘΟΥ24270-22969
Γ.Ε.Φ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ24240-23000

Ενέργειες