Δ.O.Y. BOΛOY (Α)

Δ.O.Y. BOΛOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΒΟΛΟΥ, Β’ ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ και ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Emaildoy.volou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓ. Ξενοφώντος 1 – T.K. 383 33 Bόλος
Προϊστάμενος/-η2421354113
Υποδιευθυντής/-τρια2421354129
Προϊστάμενος Τμήματος ΕΛΕΓΧΟΥ Α12421354131
Προϊστάμενος Τμήματος ΕΛΕΓΧΟΥ Α22421354124
Προϊστάμενος Τμήματος ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ2421354326
Προϊστάμενος Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2421354332
Προϊστάμενος Τμήματος ΕΣΟΔΩΝ2421354312
Προϊστάμενος Τμήματος ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ2421354140
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2421354111, 2421354112, 2421354121, 2421354190, 2421354120
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ2421354199, 2421354180, 2421354130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ2421354170, 2421354172, 2421354174, 2421354146, 2421354145
Φ.Μ.Α.2421354144, 2421354171
ΔΩΡΕΕΣ – ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ2421354173, 2421354157
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ2421354166, 2421354123
ΜΗΤΡΩΟ2421354337, 2421354338, 2421354339, 2421354340, 2421354341, 2421354342, 2421354332
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ2421354125
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ2421354106, 2421354136, 2421354135, 2421354108, 2421354138, 2421354163, 2421354122, 2421354158, 2421354159, 2421354160, 2421354161, 2421354143, 2421354122
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗ2421354142, 2421354141, 2421354139
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ – ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ2421354104, 2421354105
ΕΛΕΓΧΟΣ Α12421354117, 2421354119, 2421354132, 2421354134, 2421354148, 2421354162, 2421354164, 2421354167
ΕΛΕΓΧΟΣ Α22421354128, 2421354110, 2421354137, 2421354156, 2421354114, 2421354109, 2421354151
ΕΛΕΓΧΟΣ Α2 (Κ.Β.Σ.)2421354154, 2421354165, 2421354107, 2421354152, 2421354155, 2421354181
ΕΙΣΟΔΗΜΑ2421354328, 2421354334, 2421354336
ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ2421354335
ΕΝΦΙΑ -Ε92421354331, 2421354333, 2421354330, 2421354333
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ2421354335
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ2421354329
ΕΣΟΔΑ2421354308, 2421354312
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354318, 2421354320
ΦΟΡ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ2421354309
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ2421354345, 2421354344, 2421354346, 2421354347
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ2421354310, 2421354311
ΤΑΜΕΙΟ2421354307
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ2421354322, 2421354348
Φ.Π.Α.2421354325, 2421354343, 2421354315, 2421354324
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ2421354317, 2421354306
Γ.Ε.Φ. ΑΛΜΥΡΟΥ2422021181
Γ.Ε.Φ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ2424023000
Γ.Ε.Φ. ΣΚΙΑΘΟΥ2427351321
Τελευταία Ενημέρωση: 29/06/2023

Ενέργειες