Δ.O.Y. XAΛKIΔAΣ (Α)

Δ.O.Y. XAΛKIΔAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ και ΛΙΜΝΗΣ

Emaildoy.chalkidas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔημάρχου Σκούρα, Δύο Δένδρα- Δοκός, T.K. 341 00 Xαλκίδα
Προϊστάμενος/-η22213-53102
Υποδιευθυντής/-τρια22213-53103
Έλεγχος22213-53120 (Προϊστ.), 53121 έως 134
K.Φ.Α.Σ.22213-53136 έως 138
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης22213-53140 (Προϊστ.), 53141 έως 149
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους22213-53197 (Προϊστ.)
Εισόδημα22213-53150 έως 159
ΕΝΦΙΑ22213-53179
Φ.Π.A.22213-53160 έως 165
Αυτοκίνητα22213-53166
Kεφάλαιο22213-53170 έως 175
Έσοδα22213-53187 (Προϊστ.)
Επιστροφές – Διαγραφές22213-53182 έως 186
Ενημερότητες22213-53181
Βεβαίωση22213-53110
Λογιστικό22213-53111, 53119
Έξοδα22213-53180
Εκδοτήρια – Διπλότυπα22213-53188
Ταμείο22213-53114
Διαχείριση22213-53178
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22213-53190 (Προϊστ.)
Μητρώο22213-53191 έως 195
Επιμελητές22213-53189
Τεχνική Διαχείριση22213-53117
Πρωτόκολλο22213-53100
Γραμματεία22213-53196
Τηλεφωνικό Κέντρο22213-53100
Γ.Ε.Φ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ22263-50042 έως 044
Γ.Ε.Φ. ΛΙΜΝΗΣ22270-32385

Ενέργειες