Δ.O.Y. XANIΩN (Α)

Δ.O.Y. XANIΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΧΑΝΙΩΝ, Β’ ΧΑΝΙΩΝ και ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Emaildoy.chanion@aade.gr
ΔιεύθυνσηTζανακάκη 3 – T.K. 731 34 Xανιά
Προϊστάμενος/-η28213-44702 έως 703
Υποδιευθυντής/-τρια28213-44709
Έλεγχος28213-44735 έως 736 (Επόπτες/-τριες),
44745 έως 748, 44725 έως 729, 44737, 44740 έως 741,
44716 έως 720, 44722 έως 723, 44710 έως 714, 44751
K.Φ.Α.Σ.28213-45123 έως 125
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης28213-45160 (Προϊστ.), 45161 έως 172
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους28210-27353 & 28213-45140 (Προϊστ.)
Εισόδημα28213-45130 έως 139, 45141 έως 142
Kεφάλαιο28213-44760 έως 764
Φ.Π.A28213-45111 έως 113
Αυτοκίνητα28213-45116 έως 118
Έσοδα28213-44730 (Προϊστ.),
44770 έως 773, 44781, 44707 έως 708,
44765 έως 766, 44775 έως 778, 44769
ΣΤΕΠ28213-44731 έως 734, 44793 έως 796
Ταμείο28213-44783
Τ.Π.& Δ28213-44785 έως 786
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης22213-45155 (Προϊστ.)
Μητρώο28213-45156 έως 159
Γραμματεία28213-44705 έως 706
Πρωτόκολλο28213-44750
Επιμελητές – Επιδόσεις28213-44768, 45121
Τεχνική Διαχείριση28210-58266 & 28213-44760, 44780
Γ.Ε.Φ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ28223-40231

Ενέργειες