Δ.O.Y. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α)

Δ.O.Y. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και XAΛANΔPIOY

Emaildoy.cholargou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕλ. Βενιζέλου 100- T.K. 155 61 Xολαργός
Προϊστάμενος/-η210-6540167 & 213-1614503
Υποδιευθυντής/-τρια210-6561094 & 213-1614515
Έλεγχος210-6561098 & 213-1614525 (Επόπτης/-τρια),
213-1614504, 1614511 έως 513, 1614516,
1614518 έως 519, 1614521 έως 524,
1614537,1614547
Έσοδα213-1614536 (Προϊστ.), 210-6540575
& 213-1614537 έως 540,1614542
K.Φ.Α.Σ.213-1614545, 1614547
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1614530 (Προϊστ.), 1614528 έως529,
1614505, 1614541, 1614543
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους213-1614532 (Προϊστ.),
1614526 έως 527, 1614532 έως 534
Kεφάλαιο213-1614507, 1614509
Φ.Π.A.213-1614535
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1614544 (Προϊστ.), 1614553, 1614548
Γραμματεία213-1614501

Ενέργειες