Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Για να είστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σας εγγυόμαστε ότι θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, αν βρείτε ότι υπήρχε τρόπος να είχατε πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα στην εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης.

Περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει:

  • Αν παρουσιαστούν νέα δεδομένα από την υποβολή της δήλωσης και μετά, είτε είναι δεδομένα που θα προκύψουν από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, είτε από τον ίδιο τον πελάτη.
  • Αν αυτό το δεδομένο δεν εντοπίζεται ηλεκτρονικά και δεν το γνωστοποίησε πριν την υποβολή της δήλωσης ο πελάτης στο γραφείο μας.
  • Αν η διαφορά εντοπιστεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουμε χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς, εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση η οποία δεν επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.
  • Για τις περιπτώσεις που με δικαστικές αποφάσεις της Διεύθυνσης επίλυσης διαφορών (Δ.Ε.Δ.) οι Δ.Ο.Υ. παραλαμβάνουν τις τροποποιήσεις που γίνονται εμπρόθεσμα και χωρίς καμία επιβάρυνση έως και 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με το έτος υποβολής.
  • Αν το δεδομένο που θα παρουσιαστεί και θα αλλάξει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πλαστό ή εικονικό ή αναληθές. 
  • Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει μέχρι την έναρξη υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων και όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της.

ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ