Εξοικονόμηση κατ Οίκον

5 Μαρτίου 2018

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.


Προϋπολογισμός Προγράμματος:
 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 502.99 εκ. ευρώ.  Οι πόροι προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ με 465,66 εκ. ευρώ και τα ΠΕΠ με 37,33 εκ. ευρώ.


Επιλέξιμος προϋπολογισμός:
 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • έχουν ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 50.000 ευρώ


Επιλέξιμες Κατοικίες:
 Μονοκατοικία, Πολυκατοικία, Μεμονωμένο διαμέρισμα

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).


Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα


Επιδοτούνται για:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: από 25% έως 70%.

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31/12/2021.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση εδώ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

  Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη δράση ΕΣΠΑ & επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της καθώς και την έναρξη υποβολής
  των αιτήσεων, συμπληρώστε το e-mail ή το κινητό σας.  ΔEITEAKOMA