Για να είστε σίγουρος ότι η δήλωσή σας θα υποβληθεί σωστά έχουμε ορίσει μια ελεγκτική διαδικασία που προβλέπει τον έλεγχο 35 σημείων. Μετά την παραλαβή του αιτήματός σας και πριν την υποβολή της δήλωσή σας γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

1 έως 3 – Έλεγχος για τα προσωπικά σας στοιχεία

1. Έλεγχος ορθότητας των προσωπικών σας στοιχείων στο μητρώο του taxisnet

2. Έλεγχος ορθότητας της διεύθυνσης κατοικίας. Αν υπάρχει διαφορά τότε κατόπιν συνεννόησης μαζί σας δηλώνουμε την ορθή.

3. Έλεγχος των στοιχείων επικοινωνίας στο taxisnet. Ενημερώνουμε το taxisnet με τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να μη χάνετε την αλληλογραφία που στέλνει το υπουργείο. Υπάρχει δυνατότητα να δηλωθεί το δικό μας e-mail και να ελέγχουμε εμείς την αλληλογραφία του taxisnet.

4 έως 14 – Έλεγχοι κατά την υποβολή της δήλωσης

4. Έλεγχος όλων των βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν δηλώσει στο taxisnet πχ. Εργοδότες, ταμεία ασφάλισης, ΟΑΕΔ κτλ.

5. Έλεγχος για το τι έχουν δηλώσει εξωτερικοί φορείς πχ τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κτλ.

6. Έλεγχος με βάση την ηλικία για τυχόν φοροαπαλλαγές και μειώσεις φόρων

7. Έλεγχος για το αν δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας

8. Έλεγχος για το αν εξαιρείστε από χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και καλύπτεστε με χάρτινες αποδείξεις

9. Έλεγχος για πλήρη απαλλαγή από συλλογή αποδείξεων και ηλεκτρονικών πληρωμών

10. Έλεγχος για το αν δικαιούστε μείωση 30% στον υπολογισμό των τεκμηρίων σας

11. Έλεγχος για το αν δικαιούστε μειωμένη προκαταβολή φόρου 50%

12. Έλεγχος για το αν δικαιούστε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 50%

13. Έλεγχος για το αν πληρείτε τα κριτήρια για να φορολογηθείτε ως «μπλοκάκιας»

14. Έλεγχος αν δικαιούστε απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος

15 έως 17 – Έλεγχοι για τυχόν οφειλές

15. Έλεγχος για ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. Αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές στο taxisnet, σας ενημερώνουμε για το ύψος τους και για τους τρόπους ρύθμισης τους.

16. Έλεγχος για ύπαρξη οφειλών στην πλατφόρμα e-παράβολο

17. Έλεγχος αν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε σίγουρος ότι δεν έχετε καμία εκκρεμότητα με το ελληνικό δημόσιο καθώς η φορολογική ενημερότητα έχει συνδεθεί τόσο με τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και με τους δήμους.

18 έως 23 – Έλεγχοι με βάση την περιουσιακή σας κατάσταση

18. Έλεγχος των ακινήτων στο Ε9 και ορθή μεταφορά τους στα έντυπα της φορολογικής δήλωσης Ε1 και Ε2

19. Έλεγχος στην πλατφόρμα των συγκεντρωτικών καταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν συναλλαγές τις οποίες σας έχουν δηλώσει ως αντισυμβαλλόμενο.

20. Έλεγχος στην πλατφόρμα «πληροφοριακά στοιχεία μισθώσεων ακινήτων»

21. Έλεγχος αν υπάρχει δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός στο taxisnet. Αν δεν υπάρχει σας δηλώνουμε τον λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Με αυτόν τον τρόπο αν στο μέλλον προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή, η εφορία θα σας επιστρέψει τα χρήματα σε αυτόν τον λογαριασμό άμεσα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες.

22. Έλεγχος για δηλωμένο ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλώνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ως ακατάσχετο και έτσι θα είστε προστατευμένος από ενέργειες που μπορεί να γίνουν εις βάρος του

23. Έλεγχος με βάσει την ηλικία για φοροαπαλλαγές.

24 έως 25 – Έλεγχοι στην κατάσταση οχημάτων σας

24. Έλεγχος στην κατάσταση οχημάτων του taxisnet για εντοπισμό διαφορών σε σχέση με την πραγματική κατάσταση

25. Έλεγχος ασφάλισης των οχημάτων σας.

26 έως 35 – Έλεγχοι για το τι δικαιούστε

26. Έλεγχος αν είστε δικαιούχος του επιδόματος στέγασης

27. Έλεγχος αν είστε δικαιούχος του επιδόματος τέκνων Α21

28. Έλεγχος για το αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης ΚΕΑ

29. Έλεγχος για το αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος

30. Έλεγχος για το αν είστε δικαιούχος του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

31. Έλεγχος για το αν δικαιούστε το φοιτητικό επίδομα

32. Έλεγχος για το αν δικαιούστε ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς

33. Έλεγχος για τα αν δικαιούστε επιδόματα από την πρόνοια του Δήμου σας

34. Έλεγχος στις κληρώσεις της φορο-λοταρίας για τυχόν κέρδη

35. Έλεγχος για το αν δικαιούστε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ