Ενημέρωση Πελατών – Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος

19 Φεβρουαρίου 2024

Αγαπητοί Πελάτες,

Σύμφωνα με τους νόμους 3730/2008, 3868/2010 και 4633/2019 στα πλαίσια εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο αναφοράς καπνίσματος και να έχουν επαρκές σήμανση στους κλειστούς χώρους ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.

Τι πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις για να εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή:

1.     Το «Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος» το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τον αρμόδιο δήμο.

2.     Θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο του καταστήματος και σε εμφανές σημείο, επαρκής σήμανση για το ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, τουλάχιστον μια πινακίδα ανά 15 τετραγωνικά μέτρα χώρου σε δυο πλευρές του καταστήματος.

Διαδικασία θεώρησης «Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος»:

Θα πρέπει να αγοράσετε ένα βιβλίο 100 φύλλων, από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο ή OnLine κατάστημα και στην συνέχεια θα πρέπει:

1.     Να του αριθμήσετε τις σελίδες

2.     Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα του βιβλίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και αριθμός άδειας λειτουργίας).

3.     Να το θεωρήσετε στον Δήμο.

Η θεώρηση του βιβλίου γίνεται στο τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του αντίστοιχου δήμου. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την θεώρησή του είναι:

1.     Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας

2.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3.     Μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος.

4.     Σφραγίδα του καταστήματος.

Τι γίνεται σε περίπτωση έλλειψης ή απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος:

Η μη τήρηση του βιβλίου αναφοράς καπνίσματος ή η μη δήλωση απώλειάς του, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια ευρώ (500,00€) και αυξάνεται ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος.

*Εάν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας την προμήθεια και την  θεώρηση του βιβλίου αναφοράς καπνίσματος, μπορείτε να μας ενημερώσετε απαντώντας στο email ή να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2721099499.

Με εκτίμηση,

Λογιστικό Γραφείο – Dikaios.Tax

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA