Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

18 Απριλίου 2022

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκήρυξε την  Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους” με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με επιχορηγούμενο ποσό 14.800,00€.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση, είναι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (23/02/2022) και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους είναι 100% Δημόσια Επιχορήγηση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),
 4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,
 7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,
 8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.

Υποβολή αιτήσεων έως την 06/05/2022 και ώρα 15:00.
Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας,  καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή και καταβολή της επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλείσε Ραντεβού

Κλείσε ραντεβού με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • 📞 Τηλεφωνικά στο 2721099499
 • 💻 Online μέσω της εφαρμογής μας
 • 📌 Επισκεφθείτε τα γραφεία μας, στο κέντρο της Καλαμάτας στην οδό Κεφάλα 3
Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA