Τι θα θέλατε να μας ρωτήσετε;

Υποβολή ερώτησης Αρχείο Ερωτήσεων

Δεν έχω εξοφλήσει ολοσχερώς τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων μου για το έτος 2020 και έκανα τις τραπεζικές μεταφορές μέσω τράπεζας τον Ιανουάριο του 2021. Θα εκπέσει το έξοδο της μισθοδοσίας το 2020 ή το 2021;

Θα εκπέσει κανονικά στο 2020. Η δαπάνη της μισθοδοσίας εξοφλείται με τραπεζικά μέσα υποχρεωτικά. Δεν αναγνωρίζεται σαν έξοδο μόνο στην περίπτωση που έχει εξοφληθεί με μετρητά. Δηλαδή το έξοδο της μισθοδοσίας θα καταχωρηθεί κανονικά ως έξοδο και δε θα εκπέσει μόνο στην περίπτωση που θα εξοφληθεί με μετρητά. Στην περίπτωση που τελικά εξοφληθεί με μετρητά, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί η αρχική δήλωση και να γίνει λογιστική διαφορά.