ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 21/01/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 21/01/2019

21 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΕΑΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4587/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α 62) (Ορθή επανακοινοποίηση)

Συνημμένα Αρχεία