ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 04/01/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – 04/01/2018

4 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΕΑΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Συνημμένα Αρχεία